Rymättylän Kirkkojärvi

Rymättylän Kirkkojärvi-yhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 16.11.2019 klo 13.00 alkaen Ravintola Tuulisolmun kabinetissa.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Äänioikeuden tarkastaminen
  3. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa)
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle
  7. Valitaan vuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
  8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä seuraavaksi kalenterivuodeksi.
  9. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
  10. Päätetään kokous.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, tervetuloa!

Yhteystiedot:

Rymättylän Kirkkojärvi-yhdistys ry
c/o Kaj Metsärinne
Annanpolku 4
21140 Rymättylä

tai:

Yhteydenotto

Etsi sivustolta